Αυτοματισμοί στο Galileo Galilei Internation Airport της Pisa


Δεν χρειάζεται να ακουμπήσεις τίποτα με το χέρι...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου